De Routes voor het voortgezet onderwijs en het MBO

De lessenreeks van De Routes is op dit moment beschikbaar voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Wij bieden de training aan in 5-8 weken. In deze periode komen, leren leren, plannen, begrijpend lezen, samenvatten, agendagebruik en andere aspecten aan bod. Wij integreren de methodes die school gebruikt hierin. Tijdens een vrijblijvende afspraak bespreken we graag wat het beste bij uw school en leerlingen past.

De Route naar het VO

Deze lessenreeks voor groep 8 leerlingen is specifiek gericht op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Aan bod komt onder andere: de nieuwe vakken, het gebruik van een agenda, roosters, plannen, een mindmap maken, samenvatten en het verschil tussen hoofd- en bijzaken. Ook wordt gekeken naar het verschil tussen rekenen en wiskunde en kunnen boeken van het eerste leerjaar worden ingekeken. De leerlingen krijgen aanwijzingen op welke wijze ze overzicht kunnen houden. Na deze lessen kunnen leerlingen zelfverzekerd aan de start van het VO verschijnen. Deze Route neemt drie weken lang een dagdeel in beslag. 

Voor het voortgezet onderwijs

In 6-8 weken bieden wij leerlingen van het voortgezet onderwijs handvatten en studievaardigheden waarmee zij hun schoolwerk onder controle krijgen. Plannen, eigen leermethode en begrijpend lezen komen bijvoorbeeld aan bod. Wanneer gewenst nemen wij ook de systemen van school hierin mee en leren we de leerling deze te hanteren. 

Het MBO

De Routes voor het MBO is met name gericht op het vergroten van het leerrendement en geeft leerlingen zicht op wat er van hen wordt verwacht. Planning, studievaardigheid en motivatie staan centraal. De leerlingen leren hoe de door school aangeboden systemen werken als planners en leerlingvolgsystemen. De lessenreeks bestaat uit één dagdeel gedurende 5-8 weken.

Onderwijs staat nooit stil, leerlingen niet en ons aanbod ook zeker niet. Wij bieden al onze diensten op maat aan en gaan hierover graag met u in gesprek.