• darkblurbg
  De weg naar succesvol leren
  Onmisbare ontwikkeling voor leerlingen

De Routes is een succesvolle methode die leerlingen bewust maakt van hun sterke eigenschappen, kwetsbaarheden, passies en bekwaamheden die nodig zijn om het eigen leergedrag aan te sturen.

De Scholen

De methodes van De Routes zijn voor het voortgezet onderwijs en voor het MBO.

VO en MBO

De Leerling

Leerlingen leren autonoom en zelfsturend te zijn, overzicht te behouden op hun eigen studie.


De leerling

Compleet pakket

De Routes zijn complete lesmethodes. In 5-8 weken bieden wij leerlingen handvatten en studievaardigheden aan waar zij tijdens hun studie en daarna gebruik van kunnen maken.

Het Aanbod
Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue' does not contain a definition for 'image'
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_app_plugins_grid_l4_editors_render_mediavoresponsive_cshtml.Execute() in D:\www\de-routes.nl\www\app_plugins\grid\l4\editors\render\mediavoresponsive.cshtml:line 44
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\www\de-routes.nl\www\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 19
Vertel het me en ik zal het vergeten,
Laat het me zien en ik zal het onthouden,
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.
Confusius (551-479 v Chr)

De Routes

In de lessenreeks van De Routes ontwikkelen leerlingen studievaardigheden en krijgen ze inzicht in een manier van leren die goed bij hen past. Leerlingen worden zich bewust van hun eigen leerproces. Dit zelfbewustzijn is van belang om op een passende wijze ergens bedreven in te worden of om iets te bestuderen. Tevens kan een leerling die inzicht heeft in zijn of haar manier van dingen doen, beter het eigen talent herkennen en ontwikkelen. Scholen waar de lessen van De Routes worden gegeven, zijn bijzonder enthousiast. Leerlingen worden beter in het uitvoeren van schooltaken, individueel en in de groep, en krijgen er meer plezier in.