Een leerling kan alleen maar tot volledige groei en dus tot leren komen wanneer het duidelijk is voor de leerling en voor de docent op welke manier de leerling het beste de stof tot zich neemt. In de lessen van De Routes leert de leerling hoe hij of zij het beste een taak kan aanpakken, wat dat oplevert en welke situaties vermeden moeten worden om tot succes te komen. Bij De Routes leren leerlingen wat zij nodig hebben om hun talenten te (her)ontdekken en optimaal te benutten.